Poradenství a Rozvoj 

HR, Organizací a Leadershipu 

Management 21. století probíhá ve znamení digitální transformace a změn způsobených vývojem nových technologií – přijetí nových technologií vyžaduje ochotu měnit se a neustále se rozvíjet. S každou novou technologií si musejí manažeři a organizace osvojit nové způsoby práce a myšlení.

Změny v digitální době jsou kontinuální a vedou nejen ke změně řízení ale i změnám chování. Manažeři a jejich organizace musejí na tyto změny efektivně reagovat, aby zůstali úspěšní a konkurence schopní. Být úspěšný znamená mít ve vedení společnosti manažery, kteří mají nejen správné schopnosti, dovednosti a potřebné zkušenosti, ale také správný způsob myšlení a ochotu přizpůsobit se, měnit se, učit se a rozvíjet se tak, aby dosáhli úspěchu v jakékoli situaci, kterou budoucí trh a doba přinese.

 

Pomáháme manažerům a jejich organizacím v oblasti rozvoje, aby si udrželi náskok v době plné změn. Pomáháme jim:

 • Pochopit změny a vliv technologií a digitální doby na řízení organizací a vedení lidí, týmů a projektů

 • Naučit se nové způsoby řízení práce – se zaměřením na adaptivní řízení, kontinuální rozvoj a práci s týmy

 • Osvojit si nové chování a využít ho ke zvládnutí změn, vytváření hodnot, zavádění inovací a využití strategických příležitostí digitální doby   

 

Nabízíme organizacím, týmům a HR poradenství, vzdělávání a řešení v následujících oblastech:

 • Organizační design – s cílem pochopit, přijmout a zavést nové způsoby vedení a řízení týmů a firem a být schopni neustále zlepšovat své služby a produkty

 • Interim HR Management a Agilní HR – s cílem pomoci firmám a HR týmům upravit současné nástroje, procesy a strategie, aby mohly nadále efektivně podporovat nový způsob vedení lidí, týmů a řízení projektů a organizací

 • Talentové a rozvojové programy – pro všechny úrovně vedení

 • Offline Týden – wellbeing program, pro udržení motivace, inovativního přístupu, vyrovnanosti a připravenosti vrcholových manažerů na budoucnost 

 • Akademie FutureLeads – online platforma a virtuální řešení v oblasti individuálního rozvoje manažerských dovedností (Připravujeme)    

Pro více informací navštivte jednotlivé sekce nebo nás prosím kontaktujte.

 • Facebook Sociální Icon
 • LinkedIn Sociální Icon
 • Twitter