AGILNÍ LÍDR

 

VIRTUÁLNÍ PROGRAM

STRUKTURA PROGRAMU

Program tvoří 5 modulů a je postaven na 8 dovednostech, které jsou považovány za klíčové z hlediska vedení lidí a řízení týmů a společností v 21. století:

Modul 1: Agilní transformace – změna začíná nejdříve u každého z nás

Modul 2: Rozvoj osobní adaptability – strategické rozhodování, flexibilita a přizpůsobivost

Modul 3:  Kultivace agility v oblasti vzdělávání – podpora inovace a kreativity

Modul 4: Integrita – vedení lidí a týmů, podpora, motivace, rozvoj

Modul 5: Efektivní komunikace – empatie, sociální inteligence, koučovací přístup

OBSAH PROGRAMU

Program je navržen tak, aby se účastníci mohli učit a sdílet zkušenosti v průběhu i mezi jednotlivými moduly prostřednictvím teorie, diskuzí a sdílení osobních zkušeností. Mezi moduly bude probíhat samostudium, online tréninky, koučink a rovněž budou účastníci pracovat na plánu pro osobní rozvoj a rozvoj týmu, oddělení nebo organizace. Budeme vycházet z odborných znalostí a zkušeností dané skupiny, jejíž jednotliví členové budou sdílet své zkušenosti, podporovat se a vzájemně si pomáhat při přípravě na změnu.

OSOBNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN

Vaším úkolem bude s podporou ostatních účastníků programu vypracovat akční plán přechodu na agilní způsob práce jak pro sebe, tak svůj tým/oddělení/organizaci.

DÉLKA PROGRAMU

Program je naplánován na dva měsíce a skládá se z 5 modulů ve formě virtuálních sezení, dále individuálního a online studia mezi moduly, a z osobních setkání nebo telefonických rozhovorů s členy programu, vzájemného hodnocení, sdílení, práce na akčním plánu a koučování. Každý modul bude trvat 2 -2,5 hodiny a bude probíhat jednou za 2 týdny v poledních hodinách. Přesné termíny a časy budou finálně potvrzeny s účastníky po registraci, abychom zajistili plnou účast na všech modulech.

CO ÚČASTÍ V PROGRAMU ZÍSKÁTE

  • Pochopení a osvojení si principů agility, agilního způsobu vedení lidí a řízení projektů, týmů a organizace

  •  Vytvoření vlastního plánu přechodu na agilní způsob práce a vedení lidí a týmů

  • Komunitu stejně smýšlejících manažerů, s kterými se můžete nadále vzájemně podporovat a inspirovat

 

KOMU JE PROGRAM URČEN

Program je určen všem manažerů, jejichž organizace směřuje k agilnímu způsobu práce, a všem těm, kdo se chtějí dozvědět více o agilitě, procvičit si schopnosti agilního lídra a získat tak náskok v době plné změn.

POŽADOVANÉ PŘEDPOKLADY

Před zahájením programu naplánujeme s každým účastníkem individuální rozhovor nebo setkání, abychom se seznámili s vašimi potřebami a očekáváními. Na základě toho vám poskytneme studijní materiály, abychom zajistili srovnatelnou úroveň znalostí tématu, aby se mohli všichni efektivně zapojit do společných diskuzí a sdílení zkušeností.

JAZYK

Český jazyk 

CENA PROGRAMU

35.000 Kč

Cena programu zahrnuje:

Úvodní seznamovací rozhovor ke zjištění potřeb a očekávání od programu

13 hodin virtuální výuky v rámci 5 modulů

5 – 8 hodin individuálního a online školení 

Materiály k samostudiu a četbě

Telefonické nebo osobní setkání s účastníky programu a vzájemná hodnocení

Individuální koučink v délce 3 hodiny 

pro C-Level, Manažery, Týmové manažery 

  • Facebook Sociální Icon
  • LinkedIn Sociální Icon
  • Twitter