AGILNÍ HR

VIRTUÁLNÍ PROGRAM

pro HR, Talent a Learning Manažery a Specialisty 

STRUKTURA PROGRAMU

Program se skládá z 5 modulů:

Modul 1: Úvod do agility, agilní HR, agilní způsob práce a řízení projektů 

Modul 2: Agilní myšlení, kultura, agilní způsob vzdělávání a rozvoje

Modul 3: Agilní leadership a agilní týmy

Modul 4: Agilní organizace a budoucnost práce

Modul 5: Agilní transformace a realizace HR agilního projektu

OBSAH PROGRAMU

Program je navržen tak, aby se účastníci mohli učit a sdílet zkušenosti v průběhu i mezi jednotlivými moduly prostřednictvím teorie, diskuzí a sdílení osobních zkušeností. Mezi moduly bude probíhat samostudium, online tréninky, koučink a rovněž budou účastníci pracovat na svých vlastních projektech, jak implementovat agilní HR do svých týmů a do svých organizací. Budeme vycházet z odborných znalostí a zkušeností dané skupiny, jejíž členové budou sdílet své zkušenosti, podporovat se a vzájemně si pomáhat k dosažení úspěchu.  

PROJEKT AGILNÍ HR

Součástí programu bude vypracování projektu na implementaci agilního HR ve vlastním týmu nebo organizaci. To umožní účastníkům programu využít získané znalosti a zkušenosti v praxi a následně je prakticky použít. 

DÉLKA PROGRAMU

Program je naplánován na dva měsíce a skládá se z 5 modulů ve formě virtuálních sezení, dále individuálního a online studia mezi moduly, a z osobních setkání nebo telefonických rozhovorů s členy programu, vzájemného hodnocení, sdílení, práce na projektu a koučování. Každý modul bude trvat 2 -2,5 hodiny a bude probíhat jednou za 2 týdny v poledních hodinách. Přesné termíny a časy budou finálně potvrzeny s účastníky po registraci, abychom zajistili plnou účast na všech modulech. 

CO ÚČASTÍ V PROGRAMU ZÍSKÁTE

  • Pochopení a osvojení si principů agility, agilního způsobu vedení lidí a řízení projektů, týmů a organizací

  • Nové schopnosti, dovednosti a zkušenosti 

  •  Vytvoření vlastního plánu na implementace agilního HR v týmu i organizaci

  • Komunitu stejně smýšlejících HR profesionálů, s kterými se můžete nadále vzájemně podporovat a inspirovat

KOMU JE PROGRAM URČEN

Program je navržen pro manažery a specialisty ze všech oblastí HR, jejichž organizace prochází agilní transformací nebo o ní uvažuje. Ale je rovněž určen všem, kteří se o agilním způsobu vedení lidí a řízení práce chtěji dozvědět více, aby byli připraveni, až se jejich organizace bude tímto směrem chtít vydat.

 

POŽADOVANÉ  PŘEDPOKLADY

Před zahájením programu naplánujeme s každým účastníkem individuální rozhovor nebo setkání, abychom se seznámili s vašimi potřebami a očekáváními. Na základě toho vám poskytneme studijní materiály, abychom zajistili srovnatelnou úroveň znalostí tématu, aby se mohli všichni účastníci efektivně zapojit do společných diskuzí a sdílení zkušeností.

JAZYK:

Český jazyk

CENA PROGRAMU:

25.000 Kč

Cena programu zahrnuje:

Úvodní seznamovací rozhovor k zjištění potřeb a očekávání od programu

13 hodin virtuální výuky v rámci 5 modulů

5 – 8 hodin individuálního a online školení 

Materiály k samostudiu a četbě

Telefonické nebo osobní setkání s účastníky programu a vzájemná hodnocení

Individuální koučink v délce 2 hodiny 

  • Facebook Sociální Icon
  • LinkedIn Sociální Icon
  • Twitter