TALENTOVÉ & ROZVOJOVÉ

 

PROGRAMY A ŠKOLENÍ

KONZULTACE – NÁVRH – DESIGN – FACILITACE – KÔUČINK

KONZULTACE

Každá společnost a každý program je jiný; proto se dříve, než navrhneme konkrétní řešení, obsah a způsob realizace, snažíme nejprve porozumět vašim potřebám a cílům – jak by měl program/workshop/řešení v oblasti vzdělávání vypadat, čeho chcete dosáhnout a jaký je očekávaný výsledek.  

NÁVRH

Návrh programu nebo školení bude zahrnovat popis doporučeného obsahu, modulů, facilitátorů a způsobu realizace, požadovanou přípravu před zahájením programu, práci na projektech, povinnosti mezi moduly, návrh technologií, akční kroky po skončení školení nebo programu – to vše s ohledem na požadované cíle a očekávání.

DESIGN

Další rozpracování a specifický obsah požadovaných řešení je prováděn v úzké spolupráci s klientem, aby výsledný produkt plně odpovídal původnímu záměru a požadovaným cílům.

FACILITACE

Rádi navrhneme a zajistíme zkušené trenéry, školitele nebo moderátory nebo vám pomůžeme připravit a zdokonalit vaše interní školitele, aby zvládli obsah profesionálně a efektivně školit.

KOUČINK

Můžeme nabídnout koučink a odborné vedení (mentoring)

  • účastníkům všech programů, školení a workshopů

  • personalistům a odborníkům na vzdělávání a rozvoj talentu

  •  interním školitelům a facilitátorům

  • Facebook Sociální Icon
  • LinkedIn Sociální Icon
  • Twitter