Agilita je nový způsob práce, který klade důraz na lidi, nikoli na pracovní procesy. Potřeba posunu směrem k agilnímu řízení a vedení vychází z nevyhnutelných okolností, jako jsou např. nové technologie, nestálé obchodní prostředí nebo multigenerační pracovní síla. 

AGILNÍ ORGANIZACE

Agilní organizace se cíleně rozvíjí s důrazem na nepřetržité vzdělávání a zlepšování, přizpůsobivost, inovaci a schopnost reagovat na změny, které ve svém důsledku vedou k dosažení udržitelného výkonu a úspěchu společnosti. 

Pomáháme nejen vzdělávat manažery, týmy, personalisty i organizace o konceptu agility a agilním způsobu práce, vedení lidí a týmů a řízení organizací – co to znamená, proč je to důležité, jaké dovednosti a schopnosti jsou ke změně potřeba, ale pomůžeme vám i zjednodušit a přizpůsobit vaši organizační strukturu, abyste požadovaných změn dosáhli snáze, rychleji a efektivněji. 

Agilní přístup mění způsob jakým organizace najímají, alokují, rozvíjí, hodnotí a odměnují své zaměstance.

HR hraje v této transformaci hlavní roli a musí být svým organizacím a manažerům rovnoceným partnerem, aby se dané změny mohly úspěšně realizovat.

AGILNÍ HR

HR je většinou do podobných organizačních změn začleněno až velmi pozdě, a převládá obecný názor, že nemají potřebné schopnosti a dovednosti, které společnosti na dané změny potřebují. Není již na čase tento obecný názor změnit a stát se rovnocenným partnerem a podporou, kterou společnosti a organizace potřebují a uvítají?

Nabízíme vám následující možnosti, jak získat potřebné znalosti:

 • HR Virtuální program, který se zaměřuje na agilní způsob práce, myšlení a kulturu, vzdělávání v oblasti agility i agilního způsobu vzdělávání, vedení agilní organizace a týmů i trendů a výzkumů v oblasti budoucnosti práce a zaměstnatelnosti

 • 2-denní kurz jehož cílem je představit základy agility a ukázat, jakým způsobem je možné podporovat a rozvíjet manažery a celé týmy k dosažení agilního způsobu řízení a myšlení 

 • Kreativita & Inovace – dvoudenní kurz pro všechny, kteří se chtějí naučit improvizovat, experimentovat, přizpůsobovat, rychle jednat, být kreativní, inovovat a myslet jinak 

 • Týden Offline – wellbeing koncept, který umožní vašim vrcholovým manažerům najít nové a kreativní cesty vpřed tím, že jednoduše vypnou mobilní telefony a emaily a dopřejí si prostor na relaxaci, přemýšlení, experimenty a improvizaci, aby se odprostili od denní operativy a mohli začít vymýšlet a tvořit nové věci, nové strategie a najít lepší a účinnější způsoby nejen pro práci, řízení lidí a organizací, ale i pro osobní život, a díky tomu zvýšit svou efektivitu, motivaci a výkonnost.

Role lídrů se dramaticky mění, neboť jsou nuceni rychle se učit na základě nových zkušeností, aplikovat své znalosti v novém kontextu, přizpůsobovat se, inovovat, spolupracovat, improvizovat, komunikovat a reagovat na nové výzvy rychleji než kdykoli předtím.

AGILNÍ LEADERSHIP

 

K této změně je potřeba si osvojit nové dovednosti, změnit způsob myšlení i způsob vedené lidí, týmů a řízení organizací.

Na podporu této změny nabízíme několik možností:

 • Virtuální program složený z 5 modulů a zaměřený na 8 schopností, které byly na základě výzkumu identifikovány jako klíčové pro řízení lidí a organizací v digitální době 21. století

 • 2-denní kurz jehož cílem je pomoci rozvinout schopnosti agilního vedení lidí a podpořit tak vznik agilních týmů a budování a transformace agilních organizací

 • Kreativita & Inovace – dvoudenní kurz pro všechny, kteří se chtějí naučit improvizovat, experimentovat, přizpůsobovat, rychle jednat, být kreativní, inovovat a myslet jinak 

 • Týden Offline – wellbeing koncept, který umožní vrcholovým manažerům najít nové a kreativní cesty vpřed tím, že jednoduše vypnou mobilní telefony a emaily a dopřejí si prostor na relaxaci, přemýšlení, experimenty a improvizaci, aby se odprostili od denní operativy a mohli začít vymýšlet a tvořit nové věci, nové strategie a najít lepší a účinnější způsoby nejen pro práci, řízení lidí a organizací, ale i pro osobní život.

Agilní týmy se stávají prostředkem implementace změn směrem k agilnímu způsobu řízení a vedení lidí a projektů nicméně tato změna vyžaduje nové dovednosti, pracovní návyky i strategie. Také role manažera se v rámci této změny výrazně a nevyhnutelně mění.

AGILNÍ TÝMY

Hlavní změna pro manažera spočívá v nutnosti dosáhnout správné rovnováhy mezi kontrolou a autonomií ve vedení lidí, týmů i organizací. Práce v týmu nově vyžaduje vysokou míru spolupráce, podpory, komunikace a otevřenosti.

Nabízíme vám následující nástroje na podporu a rozvoj agilních týmů i manažerů daných týmů:

 • Agilní koučink – individuální změna přístupu, nový způsob vedení lidí a týmů, a řízení projektů nebo organizací

 • Týmový koučink který pomůže vašim týmům rozvíjet agilní pracovní návyky, spolupráci a vytváření efektivních strategií

 • Koučink pro lídry agilních týmů aby dokázali efektivně podporovat, vést, rozvíjet a motivovat své týmy 

 • 2-denní kurz zaměřený na základy agility, změny rolí a nových přístupů k vedení lidí a řízení týmů a organizací

 • Facebook Sociální Icon
 • LinkedIn Sociální Icon
 • Twitter